توسعه مراودات تجاری با کشور های همسایه
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    در سال 97 با وجود اینکه مناطق آزاد توانسته اند 350 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کنند، اما این میزان جذب سرمایه کافی نیست و دولت با توسعه زیرساخت های این مناطق و تسهیل مقررات زمینه برای حضور بیشتر بخش خصوصی داخلی در این مناطق فراهم کند، تا ضمن اشتغال‌زایی، زنجیره تولید و تجارت را به هم متصل کند.