توزیع شکر 3400 تومانی در بازار
  • معاون وزارت صنعت گفت : در حال حاضر شکر بدون محدودیت و با قیمت ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در حال عرضه است و از نظر تأمین شکر کشور مشکلی نداریم.