تغییر ساختار اورژانس اجتماعی ضروری است
  • سرپرست امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی:

    سرپرست امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: تغییر ساختار اورژانس اجتماعی ضروری بوده و باید ساختارهای موجود در حوزه اورژانس، خانه زنان، مراکز امن و خانه‌های شبانه روزی و کودکان کار اصلاح شود.