تغییر در الگوی خواب افراد
  • یک مطالعه جدید نشان می‌دهد برای سحرخیزی دو تا سه ساعت زودتر از معمول از خواب برخاسته و پس از بیدار شدن با باز کردن پنجره‌های اتاق در معرض نور خورشید و روشنایی روز قرار بگیرید.