تردد دریایی به جزایر هرمزگان
  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد و افزایش ابرناکی رخ خواهد داد و رگبار باران پیش‌بینی می شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد و افزایش ابر رخ خواهد داد و رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ همراه با افزایش لحظه ای سرعت باد پیش‌بینی می شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: توصیه می شود شناورهای سبک و صیادی از تردد در نیمه غربی خلیج فارس خودداری کرده و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورهای متردد در این منطقه صورت پذیرد.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد و افزایش ابر رخ خواهد داد و رگبار باران و رعد و برق همراه با افزایش لحظه ای سرعت باد پیش‌ بینی می‌شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در محدوده جاسک تا شرق تنگه هرمز با وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم است که توصیه می شود تردد شناورهای سبک با احتیاط های لازم صورت پذیرد.

  • معاون فنی و شبکه های ایستگاه هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریای عمان و شرق و جنوب تنگه هرمز خواهد شد لذا توصیه می شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: در ساعات بعد از ظهر رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات شرقی استان رخ خواهد داد و وقوع رگبار باران در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

  • بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی روز دوشنبه افزایش سرعت وزش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن دریای عمان، شرق و جنوب تنگه هرمز خواهد شد که توصیه می شود تردد دریایی شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

  • بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد و افزایش ابر رخ خواهد داد و رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ همراه با وزش باد نسبتاً شدید لحظه ای پیش‌بینی می شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: طی ساعات صبح تا ظهر پنجشنبه و جمعه ، دریای عمان و تنگه هرمز با افزایش سرعت وزش بادهای جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.