تجلیل از پرسنل انتظامی نهاوند در راستای کاهش سرقت کابل‌های مخابر