تجلیل از برترین‌های آزمون ورودی دانشگاه‌ در اردکان