بیست و هفتمین همایش مهندسی برق ایران در یزد
  • دبیر شورای عالی فضای مجازی؛

    دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: جهان در برهه کنونی شبکه ای شده است و باید تشکل های نخبگان در کشورمان افزایش یابند و علاوه بر تولید علم بیشتر و فعال تر جلو برویم.

  • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛

    رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم های ظالمانه فرصتی برای دانشگاهیان و نخبگان کشور است تا نقش خود را به عنوان پیشتاز و میدان دار تحولات به خوبی ایفا کنند.