بستن صفحه سپاه در اینستاگرام
  • در واکنش به مسدود شدن حساب کاربری فرماندهان سپاه مطرح شد؛

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به مسدود شدن حساب کاربری فرماندهان سپاه در اینستاگرام اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون امنیت ملی بررسی و نظر خود را به شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه واکنش مناسب به اینستاگرام ارائه خواهیم داد.