برای ایام نوروز لرستان بهترین مقصد است
  • افسانه روستایی مهدیخانی:

    آیا تاکنون به استان چهار فصل لرستان سفر کرده‌اید؟ پیشنهاد می‌کنم روایت من از شهر خرم‌آباد را بخوانید شاید، برای ایام نوروز، لرستان را به عنوان مقصد خود انتخاب کردید.