بانک آف شور در مناطق آزاد
  • محمد خضرایی منش در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری شورای عالی مناطق آزاد گفت: به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیأت دولت این میزان سرمایه کاهش یافته است، به طوری که از 150 میلیون دلار به 100 میلیون دلار برای تأسیس بانک خارجی کاهش یافته و 10 میلیون دلار برای تأسیس شعبه نوع یک و 5 میلیون دلار برای تأسیس شعبه نوع دو بانک خارجی تعیین شده است.