بازدید کیومرث حیدری از بخش‌های مختلف تیپ ٢٦٤ پیاده سلماس