ایجاد نیروگاه های تجدید پذیر
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد

    در حال حاضر صنعت برق ایران جرو محدود صنایعی است که از گزند تحریم ها به دور مانده، از این رو سیاست کشور برای عبور از تحریم ها با تاکید بر ساخت نیروگاه های کوچک مقیاس و صدور مجوز صادرات برق به بخش خصوصی و اصلاح نرخ تعرفه مصرف برق برای ایجاد مازاد تولید دولتی است تا بتواند با اتصال به شبکه های برق منطقه ای، قدرت چانه زنی ایران در منطقه را افزایش دهد.