انواع ناوگان ریلی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    در 5 ماه نخست امسال در مجموع 5 مرحله 329 انواع واگن و لکوموتیو به ارزش 567 میلیارد تومان به ظرفیت ریلی کشور اضافه شده که نسبت به مدت مشابه 5 ماهه سال گذشته حدود 52 درصد رشد داشته است.