افتتاح پروژه های هرمزگان توسط رئیس جمهور
  • از طریق ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور انجام می‌شود؛

    از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور، میدان میوه و تره بار بندرعباس به نمایندگی از ۳۸ پروژه شاخص شهرداری‌های هرمزگان افتتاح می‌شود.