افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده ششمین جشنواره هنر مقاومت