ارسال مواد غذایی و بهداشتی به مناطق سیل زده لرستان