اداره آموزش و پرورش منطقه لالجین
  • در بخش لالجین صورت گرفت؛

    مراسم گرامیداشت روز معلم با تاکید بر نقش و جایگاه معلمان بر رشد وارتقای کشور، توسط اداره آموزش و پرورش منطقه لالجین صورت گرفت.