اختلاف بین اعضای شورای اسلامی شهر یزد
  • سخنگوی شورای شهر یزد:

    سخنگوی شورای شهر یزد گفت: بارها از رسانه های استان یزد خواستیم بسته های پیشنهادی خود را در جهت تولید محتوای به شورا ارائه کنید زیرا اعتقاد داریم که رسانه یک عنصر فرهنگ ساز است اما تاکنون هیچ یک از رسانه ها در این زمینه اقدام نکرده است.