اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران
  • سرپرست سازمان توسعه و تجارت ؛

    محمدرضا مودودی گفت: در 15 سال گذشته 617 در 61 کشور پروژه خدمات فنی و مهندسی داشته ایم، در این باره زمانی 25 میلیارد دلار ارزآوری در این بخش انجام شده است، اما واقعیت این است که باید سالانه 25 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

  • عضو هیات مدیره بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی

    روستا گفت:از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه قرار بود سالانه 10 درصد از بافت فرسوده مسکن نوسازی شود و با وجود اینکه در برنامه های بعدی توسعه نیز تکرار شد با این حال هیچ سالی نوسازی 10 درصدی بخش مسکن اجرا نشده است.

  • رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران

    جمشید برزگر گفت: صنعت مسکن که صد در صد در داخل کشور انجام می شود امروز راکد شده است، حال چه کسی باید پاسخگوی شرایط امروز باشد؟ به طور قطع این صنعت در آینده صد در صد راکد خواهد شد و سرمایه گذاران به بخش های سودآور می روند.