آنکارا در تحریم ها کنار تهران ایستاده است
  • چاووش اوغلو :

    مولود چاووش اوغلو ، در کنفرانس دیپلماسی بشردوستانه و کارآفرینی با تاکید بر اینکه آنکارا در تحریم ها کنار تهران ایستاده است، اظهار داشت: تشدید فشارها علیه ایران کار صحیحی نیست.