آموزش های فنی و حرفه ای به بانوان معتاد
  • دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مواد مخدر استان یزد:

    دبیر کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مواد مخدر استان یزد گفت: در یزد یک مرکز سرپایی ویژه زنان معتاد وجود دارد که معتادان از طریق دارو و تحت نظر پزشک درمان می شوند ضمن اینکه اهمیت راه اندازی خانه بهبودی ویژه زنان معتاد تایید شده است.