آسیب های اجتماعی بخش مسکن
  • رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران

    جمشید برزگر گفت: صنعت مسکن که صد در صد در داخل کشور انجام می شود امروز راکد شده است، حال چه کسی باید پاسخگوی شرایط امروز باشد؟ به طور قطع این صنعت در آینده صد در صد راکد خواهد شد و سرمایه گذاران به بخش های سودآور می روند.