<![CDATA[اخبار ایران | آخرین اخبار ایران و جهان در خبرگزاری موج MOJNEWS]]> https://www.mojnews.com Tue, 23 Apr 2019 23:51:06 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[شفافیت اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-275029 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/275029-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
معاون اول رئیس جمهور گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاد خواهد شد، ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد خواهد داشت و از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه های مختلف خواهد کرد
]]>
Tue, 23 Apr 2019 16:49:17 +0000
<![CDATA[اگر از رونق تولید سخن می‌گوییم نباید کتاب را فراموش کنیم]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274894 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-6/274894-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
وزیر ارشاد در افتتاحیه نمایشگاه کتاب گفت: کتاب به عنوان یک رسانه قدیمی در آموزش و جامعه‌پذیری تاثیرگذار است و صنعت نشر را در حوزه اقتصاد باید جدی گرفت و اگر ما از رونق تولید سخن می‌گوییم نباید کتاب را فراموش کنیم.
]]>
Tue, 23 Apr 2019 05:58:46 +0000
<![CDATA[ایران و پاکستان اجازه نخواهند داد دیگران در مناسبات دوستانه آنها دخالتی داشته باشند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274816 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274816-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
رئیس جمهور گفت: ایران و پاکستان در مسیر تقویت و تحکیم روابط خود اجازه نخواهند داد دیگران در مناسبات دوستانه و برادرانه آنها دخالتی داشته باشند.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 12:22:30 +0000
<![CDATA[تاکید جهانگیری بر ضرورت فعال تر شدن دبیرخانه شورای عالی عشایر]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274789 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274789-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت فعال تر شدن دبیرخانه شورایعالی عشایر تاکید کرد وگفت: شرط فعال تر شدن شورای عالی عشایر این است که دبیرخانه شورا موضوعات مختلف را در کمیسیون تخصصی و دائمی به بحث و بررسی گذاشته و نتایج و مصوبات آنها را برای بررسی و تصویب در جلسات شورایعالی ارائه کند.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 11:08:51 +0000
<![CDATA[نیازمند اعتمادسازی بیش‌تر هستیم/ دنبال راه حل سیاسی هستیم که در افغانستان صلح ایجاد شود]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274761 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274761-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF
نخست وزیر پاکستان گفت: باید این اعتماد را برقرار کنیم که هر دو کشور اجازه نمی‌دهند که از خاکشان علیه کشور دیگری جهت حملات تروریستی استفاده شود. ما نیازمند اعتماد سازی بیش‌تر هستیم.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 09:33:03 +0000
<![CDATA[امروز صادرات برق از طرف ایران به پاکستان وجود دارد ]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274755 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274755-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
رئیس جمهور تاکید کرد: امروز صادرات برق از طرف ایران به پاکستان وجود دارد و در جلسه امروز به آقای نخست وزیر اعلام کردیم که ما آماده هستیم این صادرات به ۱۰ برابر افزایش پیدا کند.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 08:54:14 +0000
<![CDATA[بیستمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی برگزار می شود]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274700 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274700-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
بیستمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی امروز در وزارت کشور برگزار می شود.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 07:03:58 +0000
<![CDATA[دولت لایحه تابعیت فرزند از مادر را به مجلس فرستاد/ باید بتوانیم کشور را از شرایط دشوار پیش رو عبور دهیم]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274681 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274681-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت قانون قدیمی تابعیت که فرزند از پدر تابعیت می گرفت را تغییر داد و لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا فرزند بتواند از مادر هم تابعیت بگیرد.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 06:22:11 +0000
<![CDATA[بازدید وزیر بهداشت از شهرک صنعتی بهارستان]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274588 /بخش-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-9/274588-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز از شهرک صنعتی بهارستان بازدید کرد و به بررسی وضعیت این شرکت پرداخت.
]]>
Sun, 21 Apr 2019 07:47:00 +0000
<![CDATA[روحانی از مناطق سیل زده اهواز بازدید کرد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274547 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274547-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
حسن روحانی در این بازدید با گزارش و توضیحات استاندار و مسئولین مربوطه در جریان آخرین وضعیت رودخانه‌های خوزستان با توجه به بارندگی‌های اخیر قرار گرفت.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 15:53:38 +0000
<![CDATA[نامه وزیر کشور به رضا رحمانی در خصوص ضرورت بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی مناطق سیل‌ زده]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274535 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274535-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87
وزیر کشور بر تأمین مایحتاج عمومی و ضروری و توزیع امکانات مورد نیاز و بازسازی و نوسازی واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی و معادن در مناطق سیل زده تاکید کرد و خواستار اتخاذ تمهیدات فوری برای توزیع نیازها و امکانات ضروری شد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 12:30:48 +0000
<![CDATA[نامه رحمانی فضلی به رئیس بنیاد مسکن درخصوص تمهیدات فوری برای اسکان موقت و دائم سیل زدگان]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274533 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274533-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
وزیر کشور در نامه ای به رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر تعیین نیازمندی‌های اسکان مردم سیل زده، و همچنین اتخاذ تمهیدات فوری برای اسکان موقت و دائم مردم در مناطق سیل زده تاکید کرد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 12:26:43 +0000
<![CDATA[نامه وزیر کشور به زنگنه در خصوص تامین سوخت مورد نیاز مناطق سیل‌ زده]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274531 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274531-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87
وزیر کشور در نامه‌ای به وزیر نفت بر تأمین سوخت مورد نیاز مناطق سیل‌ زده تاکید کرد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 12:21:44 +0000
<![CDATA[روحانی دقایقی پیش وارد اهواز شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274498 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274498-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
رئیس جمهور امروز به منظور سرکشی و بازدید از مناطق سیل زده خوزستان، وارد اهواز شد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 10:52:56 +0000
<![CDATA[مسئولیت بازسازی همه مناطق ویران شده با فرماندهی وزیر کشور است/ تا پایان کار کنار مردم هستیم]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274486 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274486-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
رئیس جمهور گفت: در اینجا اعلام می‌کنم مسئولیت بازسازی همه مناطق ویران شده با فرماندهی وزیر کشور است و دستور می‌دهم که پلدختر، معمولان و روستاهای آسیب‌دیده که خسارات سنگینی دیده‌اند در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد
]]>
Sat, 20 Apr 2019 09:52:02 +0000
<![CDATA[دولت تا اتمام بازسازی خرابی‌ ها و جبران خسارات در کنار مردم مناطق سیل‌زده است]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274474 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274474-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رئیس جمهور از روستای چم‌مهر از توابع شهرستان پلدختر بازدید کرد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 09:16:00 +0000
<![CDATA[نامه وزیر کشور به اسلامی در خصوص بازسازی و نوسازی ساختمان های مناطق سیل زده]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274470 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274470-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87
وزیر کشور در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار بازسازی و نوسازی ساختمانها در انواع مختلف عمومی، تجاری، اداری و مسکونی و همچنین محورهای مواصلاتی در انواع جاده ای و ریلی در مناطق سیل زده شد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 09:04:34 +0000
<![CDATA[دولت خسارت‌های ناشی از سیل را جبران خواهد کرد/ دولت برای تهیه اثاثیه منازل آسیب دیده در حد لازم کمک خواهد کرد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274464 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274464-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رئیس جمهور گفت: دولت با همکاری مردم، سپاه، ارتش و سایر ارگان‌ها خسارت‌های ناشی از سیل را جبران خواهد کرد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 08:56:31 +0000
<![CDATA[دولت به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای مشکلات کشور را برطرف کند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274164 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274164-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: دولت باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای، برای رفع مشکلات کشور و به ویژه مسائل معیشتی مردم تلاش کند.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 08:05:59 +0000
<![CDATA[نامه وزیر کشور به وزیر ارتباطات برای بازسازی زیرساخت‌های ارتباطات در مناطق سیل‌ زده]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274426 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274426-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87
وزیر کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ تمهیدات لازم برای برنامه‌ریزی و ارزیابی خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های ارتباطاتی در مناطق سیل زده خواستار شد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 07:40:26 +0000
<![CDATA[رئیس جمهور از مناطق سیل زده پلدختر بازدید کرد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274416 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274416-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رئیس جمهور بلافاصله پس از شرکت در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان لرستان عازم مناطق سیل‌زده پلدختر شد و از این منطقه که در اثر سیل و آبگرفتگی دچار خسارت شده بازدید کرد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 07:17:07 +0000
<![CDATA[بازدید رئیس جمهور از مناطق سیل زده لرستان آغاز شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274401 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/274401-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
رئیس جمهور به وسیله بالگرد، عازم مناطق سیل زده لرستان شد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 06:34:48 +0000
<![CDATA[خسارات مردم سیل زده لرستان باید طی ماه های آینده تامین شود/ وزیر کشور وسایل زندگی مردم را تامین کند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274389 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/274389-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF
رئیس جمهور در شورای هماهنگی مدیریت بحران لرستان، گفت: دولت برنامه هایی برای تامین خسارات مردم سیل زده لرستان دارد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 05:49:47 +0000
<![CDATA[آغاز جلسه مدیریت بحران استان لرستان با حضور روحانی]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274381 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274381-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
رئیس جمهور در جریان سفر به لرستان، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این استان شرکت کرد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 05:27:28 +0000
<![CDATA[اقدامات پیشگیرانه لازم در خصوص طغیان احتمالی رود هیرمند انجام شود]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274378 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274378-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقدامات پیشگیرانه لازم برای مواجهه با سیلاب‌های ورودی از افغانستان انجام شود.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 05:18:29 +0000
<![CDATA[انتظار نداریم در لرستان کارخانه ایجاد کنید/ دولت زمینه مشارکت مردم در ایجاد اشتغال را فراهم کند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274376 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/274376-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد خطاب به رئیس جمهور، گفت: دولت شاخص های لرستان را نه به حد اعلاء، که به میانگین کشوری نزدیک کند.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 05:14:25 +0000
<![CDATA[روحانی وارد لرستان شد]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274363 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274363-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
رئیس جمهور وارد لرستان شد.
]]>
Sat, 20 Apr 2019 04:39:42 +0000
<![CDATA[وزیر صنعت بازار خودرو را رها کرده است/ این مجلس برای استیضاح وزرای دولت همراهی نمی کند]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274178 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274178-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه وزیر صنعت بازار خودرو را رها کرده و توجهی به افزایش قیمت ها ندارد.
]]>
Fri, 19 Apr 2019 22:12:17 +0000
<![CDATA[ارسال کانکس های کولردار به مناطق سیل زده خوزستان]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274333 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/274333-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
سید محمد بطحایی گفت: در استان خوزستان به دلیل شرایط خاصی که دارد، مشکل آغاز فعالیت مدارس هنوز وجود دارد .
]]>
Fri, 19 Apr 2019 10:15:15 +0000
<![CDATA[امنیت را برای مردم می خواهیم]]> https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-274325 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/274325-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
علوی گفت: این سازمان از مردم و برای مردم است، امنیت را برای مردم و سلب امنیت را برای دشمنان مردم می‌خواهد.
]]>
Fri, 19 Apr 2019 08:44:30 +0000