در مراسم تقدیر از روسای سازمان نظام مهندسی استانهای پیشرو و برتر از رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در مراسم سومین گردهمایی رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها، از استان های پیشرو و برتر در زمینه های راه اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی، تمدید عضویت، انجام امور از طریق سامانه های الکترونیکی سازمان و کاهش زمان بری برای صدور مجوزها توسط رییس سازمان مرکزی تقدیر شد.

شایان‌ذکر است از محمدرضا خلف باغی رییس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان یزد از جمله استان های پیشرو در کاهش زمان بری برای صدور مجوزها تقدیر بعمل آمد.