رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز گفت: ادوات و تجهیزات اطفای حریق بین ساکنین مناطق بحرانی و دهیاران روستا‌های مهریز توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سید علی باقری رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهریز گفت: توزیع تجهیزات اطفای حریق با هدف جلوگیری از آتش سوزی مراتع در مناطق حادثه خیز شهرستان مهریز انجام شد.

او  با اشاره به فصل گرما و  آتش سوزی در برخی مناطق این شهرستان، ادامه داد: حضور میدانی و انجام اقدامات لازم به هنگام بروز حریق در عرصه‌های ملی در دستور کار یگان حفاظت منابع طبیعی مهریز قرار گرفته است.

باقری با اشاره به اهمیت آموزش در مهار آتش سوزی‌ها افزود: در سال جاری کارگاه‌های آموزشی اطفای حریق در سطح شهرستان مهریز برای ساکنین مناطق حساس به حریق برگزار شده است.

او خاطرنشان کرد: ادوات و تجهیزات اطفای حریق شامل آتشکوب، تیغه، بیل، شن کش و فلکس بک بوده که بین ساکنین مناطق بحرانی و دهیاران روستا‌های مهریز توزیع شده است.