نخستین دفتر منطقه‌ای کمیسیون ملی یونسکو در ایران در شهرداری یزد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نخستین دفتر منطقه‌ای کمیسیون ملی یونسکو در ایران روز سه‌شنبه در آیینی با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و جمعی از مسئولان در یزد راه اندازی شد.

نخستین دفتر منطقه‌ای کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مرکز خلاقیت و فناوری نوین شهری شهرداری یزد راه‌اندازی شد.

گفتنی است: رییس شورای علمی دفتر منطقه‌ای کمیسیون ملی یونسکو علی‌اصغر سمسار یزدی انتخاب شد.