همه ساله در یزد تعدادی از خیران گوسفند قربانی می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی فلاح رئیس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: امروز خیران یزدی بنا بر نیت واقفان در برخی از شهرستان های استان یزد در عید قربان گوسفند قربانی کردند.

فلاح افزود: در شهر یزد بنا بر نیت واقف مرحوم محمد صادق تاجر تهرانی 14 گوسفند قربانی وگوشت آن بین نیازمندان توزیع شد.  

وی اظهار داشت:800 کیلو گوشت این 14 گوسفند در بین 1000 نفر از فقرای یزد توزیع  گردید.

رئیس اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: ذبح 14 گوسفند برای فقرا مطابق نیت این واقف همه ساله در یزد انجام شده است و بیش از 150 سال قدمت دارد.