مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: مانور زلزله مشترک بین استان‌های یزد و کرمان در منطقه بیاض شهرستان انار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمود شاکری شمسی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: مانور زلزله مشترک بین استان‌های یزد و کرمان در منطقه بیاض شهرستان انار و با هدف آمادگی و ارزیابی دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران در مقابله با حوادث غیرمترقبه برگزار شد.

شاکری شمسی افزود: بر اساس سناریوی این مانور، زلزله‌ای به مقیاس تقریبی ۶ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری زمین اتفاق افتاد و نیرو‌های امدادی دو استان به کمک رسانی به مصدومان پرداختند.

وی گفت: در این مانور بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی و امدادرسان استان یزد شامل ادارات برق، آب، گاز، مخابرات، کمیته امداد، جهادکشاورزی، نیروی انتظامی و ... آمادگی خود را برای مقابله با زلزله به نمایش گذاشتند.

مدیر کل مدیریت بحران استان یزد، آمادگی و ارزیابی دستگاه‌ها در مقابله با حوادث غیرمترقبه  تبادل تجربیات، ارتقاء هماهنگی و همکاری بین دستگاهی و استانی، ارزیابی آموزش‌ها، بررسی نقش شهر‌های معین و نحوه پشتیبانی بحران و سرعت عمل در حضور به موقع به محل با امکانات مورد نیاز را از اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد.

شاکری شمسی افزود: اجرای برنامه‌های از پیش تعیین شده در این مانور با قدرت و توانمندی تمام انجام شد.