مردم روستای منشاد زیر پوشش طرح رایگان خدمات بهداشتی، درمانی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، ۲۵۰ نفر از مردم روستای منشاد از توابع بخش مرکزی مهریز در دهستان میانکوه روز شنبه زیر پوشش طرح رایگان خدمات بهداشتی، درمانی قرار گرفتند.

در جریان این برنامه بیماران از خدمات رایگان تیم پزشکی بیمارستان شهید صدوقی (ع) یزد شامل پزشک متخصص ارتوپد، زنان و زایمان، جراح داخلی، گوش و حلق و بینی، اطفال و پزشک عمومی استفاده کردند.

این طرح با همکاری بخش بهداشت و درمان منطقه در راستای محرومیت زدایی و بهره مندی رایگان مردم از خدمات پزشکی اجرا شد.