مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: اولین طرح بازچرخانی سرباره های فولادی کشور امروز در استان یزد آغاز به کار نمود که نوید بخش اتفاقات جدید در حوزه مدیریت مصرف خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نیره پورملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز اظهار داشت: در استان یزد با توجه به کمبود آب به شدت بر روی بازچرخانی آب و همچنین استفاده بهینه از منابع موجود تمرکز شده است.

وی افزود: خوشبختانه اولین طرح آبیاری نوین کشور در شرکت فولادی و همچنین اولین طرح بازچرخانی سرباره های فولادی کشور امروز در استان یزد آغاز به کار نمود که نوید بخش اتفاقات جدید در حوزه مدیریت مصرف خواهد بود.

وی ادامه داد: استان یزد دیار ترمه و تلاش، قنوت های جاری، قنات های زخمی، سرزمین داشته های تاریخی و سازه های هنری چشم نواز به وسعت یک استان است و دیار قنات و قنوت و قناعت همواره مردمی دوستدار محیط زیست داشته و بیشترین استفاده را از کمترین ها نموده اند.