مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر یزد گفت: بیمه روستاییان و کشاورزان، دور اندیشی نمایندگان مجلس ششم بوده تا افراد محروم مستمری بگیر شوند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حسن ابراهیمی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر یزد هم با تقدیر از دهیاران و کارگزاران این صندوق در مناطق مختلف استان گفت: از جمعیت ۱۴.۶ درصدی جمعیت روستایی استان بیشتر آنها افراد مسن هستند و مابقی به شهرها و عمدتاً مرکز استان یزد مهاجرت کرده اند.

ابراهیمی افزود: بیمه روستاییان و کشاورزان، دور اندیشی نمایندگان مجلس ششم بوده تا افراد محروم مستمری بگیر شوند که از این لحاظ از ابتدای تأسیس صندوق، ۲۳ هزار نفر در استان یزد بیمه شده‌اند که ۱۰ هزار نفر آنها به صورت مستمر بیمه پرداخت می‌کنند.

به گفته وی، تفت و مهریز بیشترین و اشکذر و بافق کمترین بیمه شدگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر استان یزد را دارند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر یزد با اشاره به وجود سه نوع مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان یادآور شد: در ۱۴ سال گذشته هزار و ۲۰۹ فوت سرپرست و برقراری مستمری بازماندگان، ۱۲۲ مستمری از کارافتادگی و بازنشستگی هزار و ۴۷۵ بیمه شده بالای ۷۵ سال در استان داشته‌ایم.

ابراهیمی با اشاره به افراد مشمول استفاده از مزایای این صندوق ادامه داد: تا سال ۱۳۹۶ سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر به عضویت این صندوق در استان اضافه می شد که این میزان با رشد بالا در سال گذشته به هزار و ۷۲۰ نفر افزایش یافت ولی در صورت حلی مشکلات کمی و کیفی بویژه در بخش نیرویی این صندوق، افراد بیشتری عضو خواهند شد.