معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بیان کرد: 500 شهید ورزشکار در استان یزد شناسایی شده اند که اسناد مربوط به ورزشکار شهرستان یزد را آماده چاپ کرده ایم که از کتاب آن رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، احمد طالبی معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد گفت: برنامه های جاده ولایت به نوعی پیوند دادن حوزه ورزش با حوزه های دیگر اجتماعی است که فرصتی است برای ارائه پتانسیل های ورزش و جوانان است تا به این بهانه آنها را نشان دهیم و ورزش را با موضوعات دیگر پیوند زنیم.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ادامه داد: این پیوند می تواند الگویی برای فرصت های دیگر و وجه اثرگذار ورزش باشد.

وی گفت: ما دهه کرامت را در پیش داریم که برنامه های مختلفی از جمله روز دختر را داریم که جشن دختران بهشتی، و جشن های مختلف در مناطق مختلف استان از جمله این برنامه ها است.

وی تصریح کرد: برنامه های فرهنگی از جمله اقدامات ما است که در حال پیگیری آنها هستیم و در تمامی شهرستان ها نیز آن را دنبال می کنیم.

طالبی بیان کرد: 500 شهید ورزشکار در استان شناسایی شده اند که اسناد مربوط به ورزشکار شهرستان یزد را آماده چاپ کرده ایم که از کتاب آن رونمایی می شود و در تمامی شهرستان ها نیز این امر را پیگیری می کنیم.