عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن کشور در بازدید از برخی واحدهای تولیدی در استان یزد گفت: مشکل تعدادی از بدهکاران تسهیلاتی بررسی و درباره نحوه پرداخت و استمهال این مطالبات، تصمیماتی گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حسین عسکری عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن کشور و مدیران اعتباری بانک صنعت و معدن در جریان این بازدیدها جلساتی با مدیران شرکت های یزد برگزار کردند.

شرکت یزدباف، پروژه فولاد ایساتیس، پروژه تصفیه فاضلاب مهریز و شرکت گرانول میبد از طرح های مورد بازدید مدیران بانک صنعت و معدن کشور بود.

عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن کشور در حاشیه این بازدیدها گفت: جلساتی با مدیران این شرکت ها پیرامون مشکلات واحدها، چگونگی تامین تسهیلات و پیشبرد برنامه ها در مسیر اجرای طرح ها برگزار شد.

عسکری افزود: در این جلسات آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه ها بررسی و پیش بینی های لازم برای بهره برداری به موقع از واحدها به عمل آمد.

وی ادامه داد: با توجه به جلسه برگزار شده در سرپرستی شعب بانک صنعت و معدن در استان یزد، مشکل تعدادی از بدهکاران تسهیلاتی بررسی و درباره نحوه پرداخت و استمهال این مطالبات، تصمیماتی گرفته شد.