دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد گفت: سامانه جامع انبارها نقش مهمی در نظارت، کنترل و کاهش قاچاق کالا دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد حسین امامی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد گفت: برای مبارزه با قاچاق کالا در استان یزد یکی از مهمترین کارها که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شود، ساماندهی و ثبت انبارهای کالاست.

امامی در جلسه مبارزه و کنترل قاچاق کالا در مهریز افزود: برای ساماندهی انبارها سامانه ای پیش بینی شده است که باید در استان اجرایی شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه این سامانه وضعیت تمام انبارها در آن ثبت و ساماندهی می‌شود و سامانه جامع انبارها نقش مهمی در نظارت، کنترل و کاهش قاچاق کالا دارد و ایجاد تحول در مبارزه با قاچاق کالا به همکاری و ساماندهی انبارها نیاز دارد.