فرماندار اردکان گفت: جلسات رفع مشکلات شورای اسلامی اردکان با حضور مردم بخش‌های مختلف برگزار شود و در نهایت، برای جمع‌بندی در مرکز شهرستان تصمیم‌گیری شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، بهروز شهابی زاده فرماندار اردکان در دیدار اعضای شورای اسلامی اردکان با بیان این‌که هر یک از اعضا، نماینده یک بخش از شهرستان هستند؛ افزود: در تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات باید نگاه کلان شهرستانی وجود داشته باشد و از اظهارنظرهای محلّی خودداری شود.

وی نقش این شورا را نظارتی دانست و افزود: این شورا، می‌تواند به بازوی نظارتی مدیریت ارشد شهرستان تبدیل شده و مسائل و مشکلات را احصا و منتقل نماید.

فرماندار اردکان، روزمرّگی و انجام امور کلیشه‌ای را آفت کار شوراها دانست و بر تعامل همه‌جانبه در خصوص نظارت بر فعّالیّت شوراها تأکید کرد.

شهابی‌زاد تصریح کرد: شورای شهرستان اردکان جلسات رفع مشکلات را با حضور مردم بخش‌های مختلف برگزار کند و در نهایت، برای جمع‌بندی در مرکز شهرستان تصمیم‌گیری شود.