رییس دادگستری شهرستان مهریز گفت: بسیاری از جرایم در مهریز به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجر پذیر بودن منطقه اتفاق می افتد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مرتضی حداد زاده رییس دادگستری شهرستان مهریز گفت:  شناخت  و اطلاع‌رسانی، آموزش های لازم در مساجد، پایگاهای بسیج ادرات می تواند اولین راه پیشگیری از  جرائم  باشد.

حداد زاده گفت: جرایم اینترنتی، مال‌باختگی، اختلافات خانوادگی، اختلافات ملکی و مالی تا به دقت ثبت و ضبط نشود حتی می تواند افراد تحصیل کرده را تهدید کند.

وی تصریح کرد : مواد مخدر، سرقت و تصادفات بیشتر جرم های انجام شده در شهرستان مهریز است که بخش عمده آن به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرپذیر بودن منطقه اتفاق می افتد.

موحد گفت: در شهرستان مهریز 70 تا 80 درصد از سرقت های انجام شده از سرقت های خرد برده لذا آمار سرقت در شهرستان مهریز را بالا برده است.