رئیس اداره حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی یزد گفت: تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی حاکم بر استان یزد باعث شد تا جمعیت پروانه ها زیاد شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مرتضی فتاحی اردکانی رئیس اداره حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی یزد با بیان اینکه این پروانه‌ها مرتعی هستند، گفت: پروانه ها اغلب در عرصه منابع طبیعی و مراتع زاد و ولد و فعالیت می‌کنند و به علت مساعد بودن شرایط اقلیمی استان یزد افزایش یافته و به حریم شهر مهاجرت می کنند.

اردکانی افزود: این حشره به نوعی تامین‌کننده زنجیره غذایی پرندگان به ویژه گنجشک‌ها و پرندگان مهاجر هستند.

وی اضافه کرد: تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی حاکم بر استان یزد باعث شد تا جمعیت پروانه ها زیاد شود و با توجه به مهاجرت از مراتع به سایر مناطق، شاهد پرواز آن ها در مناطق شهری نیز هستیم.

رئیس اداره حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اظهار کرد: پروانه ها شهد خوار هستند و از شهد گیاهان و گل هایی که شهد بیشتری دارند تغذیه می کنند و هیچگونه گیاه خواری ندارند.

وی گفت: پروانه ها در زندگی خود چهار مرحله دارند، در مرحله اول تخم‌ گذاری می کنند بعد از داخل آن یک کرم به دنیا می‌آید، بعد پیله می‌بندند و در پایان به صورت پروانه پرواز می کند.