تغذیه فاز اول طرح گازرسانی به روستاهای شهرستان مهریز به زودی تمام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی اکبر میدانشاهی مدیر عامل شرکت گاز یزد در دیدار با فرماندار مهریز افزود: فاز اول طرح گازرسانی به روستاهای شهرستان مهریز به طول 57 کیلومتر انجام و خط تغذیه به زودی به پایان می رسد.

وی ادامه داد: فاز تکمیلی که بودجه آن تامین شده امسال آغاز می شود و به مدت یک سال و نیم آینده اکثر روستاهای منطقه در قالب طرح از نعمت گاز بهره مند می شوند.

این مسئول به کوهستانی بودن روستاهای منطقه اشاره کرد که عملیات گازرسانی را با سختی های زیادی مواجه ساخته و خواستار همکاری سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه های مرتبط با پروژه گازرسانی شد.