مدیرکل ورزش و جوانان یزد گفت: از بین تمام افراد جامعه، ورزش کردن دختران نسبت به دیگران از اهمیت بیشتری برخوردار است به خاطر اینکه آنها مادران فردای جامعه هستند که در صورت سالم بودن می توانند نسلی تندرست را تربیت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مسعود شریعتی مدیرکل ورزش و جوانان یزد جلسه هم اندیشی مسئولان ورزش بانوان یزد افزود: ظرفیت های خوبی بین بانوان برای ورود به ورزش وجود دارد که باید این زمینه توسط مسئولان ادارات ورزش و جوانان و رسانه ها فراهم شود.

وی ادامه داد: برای گسترش ورزش بانوان هم اکنون در تمام مناطق و شهرستان ها یک سالن اختصاصی پیش بینی شده که امیدواریم مشارکت این قشر در برنامه ها افزایش یابد.

به گفته این مسئول، از بین تمام افراد جامعه، ورزش کردن دختران نسبت به دیگران از اهمیت بیشتری برخوردار است به خاطر اینکه آنها مادران فردای جامعه هستند که در صورت سالم بودن می توانند نسلی تندرست را تربیت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان یزد گفت: انتظار می رود در تمام شهرستان ها با همکاری سایر دستگاه ها زمینه گسترش هر چه بهتر ورزش بانوان و حضور برای فعالیت آنها فراهم شود.

شریعتی گفت: برگزاری جشنواره ها و مسابقات متعدد ورزشی همواره موجب استقبال گسترده بانوان بوده و باید امسال در تمام شهرستان ها برگزار شود.