مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: طبق قانون داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند فاضلاب در اردکان نیاز به مدیریت دارد چراکه آب اردکان برای شرب اصلاً مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علی اسلامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پیش‌آمده در موضوع آب و فاضلاب شهر اردکان با اشاره به فقر منابع آبی در اردکان گفت: بزرگ‌ترین خدمتی که به مردم این شهر شده اجرای طرح فاضلاب بوده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته که موضوع کاهش آب انتقالی به استان یزد اتفاق افتاد ما از آب منطقه‌ای مجوز حفر چند حلقه چاه گرفتیم و تنها جایی که به ما مجوز ندادند شهر اردکان بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در سنوات گذشته تعداد قابل‌توجهی از چاه‌های آبی که در اختیار داشتیم به دلیل آلودگی از مدار خارج شد و از 180 لیتر ظرفیتی که در اوج مصرف به دو برابر آن نیاز آبی داریم به حدود 120 لیتر کاهش پیداکرده است.

وی افزود: برای اجرای طرح فاضلاب در شهر اردکان بیش از 200 میلیارد تومان از منابع دولتی و بخش خصوصی هزینه شده است و اگر امروز می‌خواستیم این طرح را اجرا کنیم بیش از 500 میلیارد تومان هزینه داشت.

اسلامی گفت: اگر فاضلاب جمع‌آوری و انتقال داده شود این منابع محدود آبی برای شهر اردکان حفظ خواهد شد و حداقل می‌توان آب بهداشتی مردم را تأمین کرد زیرا آب اردکان برای شرب اصلاً مناسب نیست.

وی با اشاره به ماده پانزدهم قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب گفت: اهمیت فاضلاب به‌گونه‌ای بوده است که قانون‌گذار به‌صراحت اعلام کرده است که؛ داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلف‌اند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند در غیر این صورت شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد و ما هیچ قدمی را خارج از ضوابط و قوانین برنداشته‌ایم.