رییس دانشگاه یزد گفت: نوآوری به عنوان یک شاه کلید حل چالش ها برای دانشگاه است که می تواند باعث تقویت عملکرد اقتصادی و ایجاد یک محیط مساعد اجتماعی شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد صالح اولیاء رییس دانشگاه یزد در نخستین کنفرانس روسای دانشگاه های ایران ومجارستان که روز یکشنبه 8 اردیبهشت در دانشگاه یزد برگزار شد حل چالش های جهانی و محلی را مقدمه لازم برای گسترش روابط دانشگاهی در سطح بین الملل دانست.

اولیاء اظهار داشت: امروزه دانشگاه ها در سطح جهان با چالش هایی مواجه هستند که برخی از این چالش ها بین ایران و مجارستان مشترک است و این کنفرانس می تواند سرآغازی برای به اشتراک گذاری ایده ها در راستای حل چالش ها باشد.

وی با اشاره به سه عامل رقابت دانشگاه ها در سطح جهان بر عواملی مانند کیفیت، هزینه و متغیرهای مالی تاکید کرد و بیان داشت: دانشگاه یزد با در نظر گرفتن عوامل متعددی که مرتبط با نظام آموزش عالی است تلاش کرده است با جذب دانشجویان بین المللی گام مهمی را در راستای بین المللی شدن آموزش عالی بردارد.

اولیاء در ادامه سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر چالش هایی در ابعاد جهانی دانشگاه ها امروزه با چالش های محلی نیز مواجهه هستند، افزود: مسئولیت دانشگاه ها در قبال جامعه مشکلات فنی و محیطی، اشتغال دانش‌آموختگان، بهره وری بیشتر از چالش های محلی و بومی برای دانشگاه های در عصر حاضر است.

رییس دانشگاه یزد همچنین نوآوری را به عنوان یک شاه کلید حل چالش ها برای دانشگاه برشمرد و بر تقویت عملکرد اقتصادی و ایجاد یک محیط مساعد اجتماعی تاکید کرد.