مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت: گسترش اشتغال خانگی نقش مهمی در تضمین استقلال اقتصادی خانواده و کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، فاطمه دانش یزدی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد در بازدید از چند طرح اشتغالزایی مشاغل خانگی گفت: بانوان نقش چشمگیری در اشتغال خانگی و تضمین استقلال اقتصادی خانواده و سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند.

دانش یزدی بابیان اینکه همت بانوان برای کمک به معیشت خانواده ستودنی است، افزود: برخی بانوان که در حوزه اشتغال تجارب خوبی دارند می توانند برای دیگر بانوان در ترویج طرح های خوداشتغالی و درآمدزایی الگو باشند.