رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم گفت: رشد و بالندگی فکری هرجامعه ای مرهون آثار ادیبان، هنرمندان و فرهیختگان آن جامعه و ضامن پیشرفت و حیات اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، اسدالله نجفیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خاتم در این مراسم گفت:برگزاری این بزرگداشت نهادینه شدن یک فرهنگ است و این می تواند باعث تعالی و خودباوری فرهنگی و هنری بیشتری در هرات شود.

وی افزود: رشد و بالندگی فکری هرجامعه ای مرهون آثار، نتایج، افکار و اندیشه اندیشمندان، ادیبان، هنرمندان و فرهیختگان آن جامعه است و این بالندگی فکری ضامن پیشرفت وحیات اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: مقوله فرهنگ و دانش مهمترین زیربنای توسعه اجتماعی است که خودحاصل مدیریت افکار است.

نجفیان بیان کرد: شهرهرات مرکزشهرستان خاتم از دیر باز مفاخر ارزشمندی را در عرصه فرهنگ و ادب در دامان خود پرورانده است و سید محمد حسینی زاده هراتی و فاطمه متقی از ستاره های شعر و ادبیات و نمونه های ارزشمندی هستندکه خوش درخشیده اند و آثار ارزشمندی ازخود به یادگار گذاشته و به گنجینه غنی فرهنگ و ادبیات این مرز و بوم افزوده اند و خود را در حافظه تاریخی این سرزمین جاودان ساخته اند.