در نشست کارگروه خوشه زیلو میبد مقرر شد در آموزش و پرورش میبد رشته فرش تعریف شود و به صورت کارآموزی فرا گرفتن زیلو بافی توسط دانش آموزان در دستور کار قرارگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علیرضا ابوالحسنی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری میبد در نشست کارگروه خوشه زیلو افزود: در عین حال که طرح و نقش های زیلو باید حفظ و حتی ثبت ملی شود باید ابتکاراتی هم با ایجاد طرح های جدید همراه با تلفیق با طرح های قدیم در این حوزه داشت.

وی ادامه داد: همچنین مباحث تبلیغاتی و نیز استفاده از ظرفیت طراح ها در شرکت های کاشی و نیز در دانشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود چگونه بافندگان می توانند بهترین بافت را با این طرح ها ارائه دهند.

در این نشست بر توجه داشتن به کیفیت بافت زیلو، استفاده از مواد اولیه مرغوب در زیلو بافی ، لزوم در دسترس بودن مواد اولیه برای بافندگان با قیمتی مناسب تاکید شد.

همچنین مقرر شد در آموزش و پرورش رشته فرش تعریف شود و به صورت کارآموزی فرا گرفتن زیلو بافی توسط دانش آموزان در دستور کار قرارگیرد.

انحصاری نشدن زیلو، متاثر بودن نقش های زیلو از معماری، ایجاد گنجینه ای برای ثبت آثار زیلو در استان، گردآوری مطالبی از زبان زیلو بافان به صورت کتاب، توجه به تولید زیلو در ابعاد کوچک و با بسته بندی جذاب و... نیز اشاره شد.

خوشه صنعتی مجموعه ای از واحدهای صنعتی یا تولیدی در یک محدوده جغرافیایی خاص با فعالیت های مشترک در زمینه تولید یک محصول است.