استاندار یزد گفت: تعامل بسیار خوبی بین مردم و دستگاه های اجرایی همراه با تلاش گسترده در سایه همدلی در استان یزد وجود دارد و باید برای تداوم آن همه به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد علی طالبی استاندار یزد گفت: در شرایطی هستیم که باید مسئولان با برنامه ریزی مشخص و فعالیت های ابتکاری زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی و خیران را در کمک به دولت و نظام فراهم کنند.

طالبی افزود: بهره گیری از تمام ظرفیت ها، ایجاد زمینه مناسب برای حضور بخش خصوصی و خیران و تلاش برای تولید و اشتغال مورد نیاز و جذب نیروهای بومی دانشگاهی باید در اولویت قرار گیرد.

وی بیان داشت: ترویج روحیه همدلی، مشارکت فعال مردم همانند گذشته در عرصه های مختلف با برنامه ریزی و توجه به ظرفیت های استان یزد باید مدنظر همگان قرار گیرد.

استاندار یزد تصریح کرد: در سایه احساس تکلیف هم اکنون در یزد و همه مناطق تابعه استان یک جو همکاری و همدلی وجود دارد و این موجب موفقیت در بخش های مختلف شده است.

طالبی گفت:تعامل بسیار خوبی بین مردم و دستگاه های اجرایی همراه با تلاش گسترده در سایه همدلی در استان یزد وجود دارد و باید برای تداوم آن همه به وظایف خود عمل کنند.