معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای یزد گفت: 21 میلیون مترمکعب سیلاب، در سیل بندها و بندهای خاکی استان یزد کنترل شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد،  سید محمد طباطبایی معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای یزد در حاشیه بازدید از یکی از بندهای خاکی ابرکوه گفت: در این مدت در مناطق مختلف استان یزد 21 میلیون مترمکعب سیلاب، در سیل بندها و بندهای خاکی کنترل شد که نیمی از آن جذب سفره ‌های زیر زمینی شده است.

این مسئول آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: اگر در مسیل سیلاب و بستر رودخانه ها که متعلق به دولت است، حریم رعایت نشود، بر اساس ماده 45 قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

گفتنی است: تعداد رودخانه های فصلی یزد 2 هزار و 800 مورد اعلام شد که تعداد زیادی از پرونده های مربوط به عرصه های طبیعی در محاکم قضایی مربوط به تجاوز به حریم و بستر رودخانه های استان یزد است.