رییس بهزیستی مهریز گفت: بهزیستی مهریز به عنوان دستگاه ارزیاب مناسب سازی اداره ها در سال 1398 این موضوع را حتما در امتیاز دهی و ارزشیابی مدنظر قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علیرضا علیزاده رئیس اداره بهزیستی مهریز به مشکل مناسب سازی معابر، عابر بانک ها و ورودی برخی دستگاه ها اشاره کرد و همکاری مسئولان را برای رعایت مقررات خواستار شد.

علیزاده افزود: برای فرهنگ سازی و نشان دادن اهمیت مناسب سازی باید دستگاه های اجرایی در این ارتباط پیشگام باشند.

وی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید سالانه همانند سایر سرفصل های خود بودجه ای را برای مناسب سازی فضا قرار دهند تا به مرور این مطالبه در منطقه محقق شود.

به گفته رئیس اداره بهزیستی مهریز این اداره به عنوان دستگاه ارزیاب مناسب سازی اداره ها در سال 1398 این موضوع را حتما در امتیاز دهی و ارزشیابی مدنظر قرار می دهد.

وی یادآور شد: در حال حاضر 2 هزار معلول و سالمند از خدمات بهزیستی استفاده می کنند، باید برای رفاه حال و آسایش آنها ، مسئولان و دستگاه های اجرایی وظایف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به بخشنامه ها و مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به ضرورت همکاری شهرداری با بهزیستی اشاره کرد و یادآور شد: این تعامل ضامن اجرای مطلوب قانون و ارائه خدمات مناسب به معلولان، سالمندان و افراد با نیازهای خاص می شود.