با احتمال سرد شدن هوا ویروس های بیماری زا برای طیور فعال می شوند بر همین اساس طرح واکسیناسیون طیور در یزد انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، طرح واکسیناسیون طیور با هدف حمایت از اقتصاد خانوارها و اشتغال پایدار روستاها و حمایت از تولید داخلی اجرا می شود.

این طرح که با مشارکت بخشداری ها آغاز شده است با سرد شدن هوا احتمال فعال شدن ویروس ها وجود دارد که این واکسیناسیون طیور خانگی و صنعتی آنها را از ویروسل هایی مانند نیوکاسل در امان می دارد.