رییس گروه مدیریت برق منطقه ای استان یزد گفت: کاهش بار برنامه‌ریزی‌شده در ساعات اوج مصرف صنایع، از مهم‌ترین طرح‌هاست که از نیمه خرداد آغاز و تا 15 شهریور امسال ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، فاطمه زارع رئیس گروه مدیریت مصرف برق منطقه‌ای یزد با ارائه گزارشی از عملکرد صنایع در پیک‌بار تابستان 97 پرداخت و افزود: سال گذشته حداکثر نیاز مصرف استان هزار و 538 مگاوات بود که نسبت به سال 96 رشد 9 درصدی داشته است.

فاطمه زارع 9 برنامه را برای پاسخگویی به بار مصرفی سال 98 تشریح کرد و افزود: طرح‌های ذخیره عملیاتی صنایع و کاهش بار برنامه‌ریزی‌شده در ساعات اوج بار، از مهم‌ترین طرح‌هاست که از نیمه خرداد آغاز و تا 15 شهریور ادامه دارد.

همچنین از تعدادی واحدها و شرکت ها به‌ عنوان صنایع همکار در پیک‌بار تابستان 97 قدردانی شد.

سهمیه کاهش بار استان یزد برای پیک‌بار 98 بر اساس دستورالعمل ابلاغی توانیر 400 مگاوات است که از این میزان 250 مگاوات سهم برق منطقه‌ای یزد و 150 مگاوات سهم توزیع نیروی برق استان یزد  است.